ABOUT ME

Assistant professor at the Adiyaman University. His research primarily focuses on (optimal) design & analysis of multilevel randomized experiments and quasi-experiments. Other interests / ongoing work: (latent) moderation & mediation effects, structural equation modeling. He enjoys drinking coffee, playing table tennis, and going for hiking in his free time.


Ph.D., Statistics, Measurement, & Evaluation in Education (2017) - University of Missouri, Columbia, MO, USA

M.S., Statistics, Measurement, and Research Technology (2012) - University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

B.Ed., Science Education (2007) - Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

HAKKIMDA

Adıyaman Üniversitesinde öğretim görevlisi. Araştırmaları genellikle (optimal) çok düzeyli deneysel ve yarı deneysel desenlerin tasarım ve analizine odaklanmaktadır. Diğer ilgi alanları / devam eden projeleri: (örtük) düzenleyici & aracı değişken etkileri, yapısal eşitlik modellemesi. Kalan zamanlarında kahve içmeyi, masa tenisi oynamayı ve yürüyüşe çıkmayı sevmektedir.


Doktora, Eğitimde İstatistik, Ölçme, & Değerlendirme (2017) - Missouri Üniversitesi, Columbia, MO, ABD

Yüksek Lisans, İstatistik, Ölçme, ve Araştırma Teknolojileri (2012) - Pennsylvania Üniversitesi, Philadelphia, PA, ABD

Lisans, Fen Bilgisi Eğitimi (2007) - Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye