• Ph.D., Statistics, Measurement, & Evaluation in Education (2017) - University of Missouri, Columbia, MO, USA
  • M.S., Statistics, Measurement, and Research Technology (2012) - University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA
  • B.Ed., Science Education (2007) - Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ABOUT ME

Assistant professor at the Adiyaman University. His research primarily focuses on (optimal) design & analysis of multilevel randomized experiments and quasi-experiments. Other interests / ongoing work: (latent) moderation & mediation effects, structural equation modeling. He enjoys drinking coffee, playing table tennis, and going for hiking in his free time.

HAKKINDA

Adıyaman Üniversitesinde öğretim görevlisi. Araştırmaları genellikle (optimal) çok düzeyli deneysel ve yarı deneysel desenlerin tasarım ve analizine odaklanmaktadır. Diğer ilgi alanları / devam eden projeleri: (örtük) düzenleyici & aracı değişken etkileri, yapısal eşitlik modellemesi. Kalan zamanlarında kahve içmeyi, masa tenisi oynamayı ve yürüyüşe çıkmayı sevmektedir.